Dr. Masato Ninomiya - Presidente 

Diretoria

Presidente Masato Ninomiya
I Vice-Presidente Toshio Ichikawa
II Vice-Presidente Eiki Shimabukuro
Diretor Superintendente Valter Sassaki
Diretor Secretário Kenji Inoue
Diretor Tesoureiro Wilson Otsuka
Diretora Eduardo Nakashima
Diretor Gilberto Suzuki

Conselho Deliberativo

Renato Ishikawa Sergio Ocimoto
Masato Ninomiya Neusa Iso
Roberto Nishio Alfredo Ohmachi
Marcelo Hideshima Helena Kawasaki
Rodolfo Wada Norinobu Ohnuma
Paulo Saita Toshio Ichikawa
Akinori Sonoda Eiki Shimabukuro
Kenji Inoue   
 

Conselho Deliberativo Acadêmico

Jorge Yamashita  
Reimei Yoshioka  
Kyoko Nakagawa  

Conselho Fiscal Efetivo

Hugo Teruya
Akinori Yoshida
Jun Suzaki

Conselho Fiscal Suplente

Oston Hirano
Minoru Nishiyama 
Hirokazu Sasaki